Thiên Long - Hoàn Mỹ

 

 

 Ảnh Thành Viên


 
Hỗ trợ

 

Link Laucher

Download laucher Client 2.09

 
 
Tin tức mới
 
 
 
Top Hoàn mỹ 70

#
Nhân vật
Hoạt Lực
M.P
1
#b#g0ff00fAmazing Good Job
286735
Cái Bang
2
Bnh Da Ln
284065
Cái Bang
3
#e006699#g0fffff#b#-08Cool
194005
Võ Đang
4
#b#g0f0ff0#-09Lu c Hoa
185245
Võ Đang
5
#b#e3c00ff#G Hades
124975
Cái Bang
6
#eee1eee#bLu Danh Thin H
124365
Võ Đang
7
#e006699#g0fffff#Y#-09Pool
104105
Võ Đang
8
#e006699#g0fffff#YDool#92
101095
Cái Bang
9
#e006699#g0fffff#YKool#92
99540
Võ Đang
10
#eab0000#bBng Chn Tm#45
95990
Võ Đang
Anh em lấy điểm Hoạt Lực chia cho 500 là ra số lần chuyển sinh nhé.Còn muốn tính số điểm point thì lấy điểm Hoạt Lực nhân với 1,53 là ra tổng số điểm point
Thiên Long - Hoàn Mỹ
Thử Nghiệm Từ Mã Nguồn Tại : http://gamezone.vn