Thiên Long - Hoàn Mỹ

 

 

 Ảnh Thành Viên


 
Hỗ trợ

 

Link Laucher

Download laucher Client 2.09

 
 
Tin tức mới
 
 
 
Top Hoàn mỹ 72

#
Nhân vật
Chuyển Sinh
M.P
1
#eab0000#boHoa
248
Cái Bang
2
ConCt
218
Võ Đang
3
#eab0000#bChnPhonq
195
Tiêu Dao
4
Loh
171
Tiêu Dao
5
HiuVIP
152
Cái Bang
6
#b#e0000ffHong Bc Nguyt
110
Võ Đang
7
PhamQuangNui
108
Thiên Long
8
HongKhi
105
Võ Đang
9
TrinhQuocMy
85
Tiêu Dao
10
HiTaChi
82
Võ Đang
Anh em lấy điểm Hoạt Lực chia cho 500 là ra số lần chuyển sinh nhé.Còn muốn tính số điểm point thì lấy điểm Hoạt Lực nhân với 1,53 là ra tổng số điểm point
Thiên Long - Hoàn Mỹ
Thử Nghiệm Từ Mã Nguồn Tại : http://gamezone.vn