Thiên Long - Hoàn Mỹ

 

 

 Ảnh Thành Viên


 
Hỗ trợ

 

Link Laucher

Download laucher Client 2.09

 
 
Tin tức mới
 
 
 
Top Hoàn mỹ 76

#
Nhân vật
Hoạt Lực
M.P
1
#eab0000#bФu La i Lc
169050
Tiêu Dao
2
#eab0000#bMy Khn
148020
Võ Đang
3
#e6600ffФu Ph Th߽ng Khung
116050
Cái Bang
4
#e6600ff #33Ch Hng#212
72895
Võ Đang
5
SongNhi
71550
Thiên Long
6
DHT
71475
Cái Bang
7
B
71430
Nga My
8
HanhCa
54920
Nga My
9
Bngm
49515
Thiên Long
10
#eab0000#bЪn Gi T Vong
39940
Võ Đang
Anh em lấy điểm Hoạt Lực chia cho 500 là ra số lần chuyển sinh nhé.Còn muốn tính số điểm point thì lấy điểm Hoạt Lực nhân với 1,53 là ra tổng số điểm point
Thiên Long - Hoàn Mỹ
Thử Nghiệm Từ Mã Nguồn Tại : http://gamezone.vn