Thiên Long - Hoàn Mỹ

 

 

 Ảnh Thành Viên


 
Hỗ trợ

 

Link Laucher

Download laucher Client 2.09

 
 
Tin tức mới
 
 
 
Top Hoàn mỹ 76

#
Nhân vật
Hoạt Lực
M.P
1
#g0f0ff0Da Hu
157370
Cái Bang
2
#eecc005#Y#b#-08Chui
128975
Võ Đang
3
#edc4c18#cffff00Chanh
117965
Võ Đang
4
#eee1eee#bo
107485
Nga My
5
#Y#e009900#-08Panadol
91935
Võ Đang
6
#eab0000#b#gf00ff0Cam
86470
Tiêu Dao
7
#eee1eee#bGu
78375
Võ Đang
8
#eecc005#YMt
74380
Võ Đang
9
CLong
68395
Cái Bang
10
inhLc
45475
Võ Đang
Anh em lấy điểm Hoạt Lực chia cho 500 là ra số lần chuyển sinh nhé.Còn muốn tính số điểm point thì lấy điểm Hoạt Lực nhân với 1,53 là ra tổng số điểm point
Thiên Long - Hoàn Mỹ
Thử Nghiệm Từ Mã Nguồn Tại : http://gamezone.vn