Thiên Long - Hoàn Mỹ

 

 

 Ảnh Thành Viên


 
Hỗ trợ

 

Link Laucher

Download laucher Client 2.09

 
 
Tin tức mới
 
 
 
Top Hoàn mỹ 76

#
Nhân vật
Hoạt Lực
M.P
1
MrKem
337990
Cái Bang
2
#eab0000#bLnh Phong
313550
Võ Đang
3
#eab0000#bRyo
288035
Võ Đang
4
Ory
209430
Võ Đang
5
#e9933CC#bHiu Ho Hoa
147040
Cái Bang
6
#b#G#e3c33ccThn Cht S Ma
139510
Nga My
7
LanhPhong
139415
Nga My
8
#e3399CC#bеc B߾c
91880
Tiêu Dao
9
#b#e0000ffB By
58520
Võ Đang
10
phong
50910
Thiên Long
Anh em lấy điểm Hoạt Lực chia cho 500 là ra số lần chuyển sinh nhé.Còn muốn tính số điểm point thì lấy điểm Hoạt Lực nhân với 1,53 là ra tổng số điểm point
Thiên Long - Hoàn Mỹ
Thử Nghiệm Từ Mã Nguồn Tại : http://gamezone.vn