Thiên Long - Hoàn Mỹ

 

 

 Ảnh Thành Viên


 
Hỗ trợ

 

Link Laucher

Download laucher Client 2.09

 
 
Tin tức mới
 
 
 
Top Hoàn mỹ 72

#
Nhân vật
Chuyển Sinh
M.P
1
#gf00ff0#bVim Ъ Tiu Vim
41
Võ Đang
2
SiLng
39
Cái Bang
3
#G#bThin иa V Cc#435
36
Cái Bang
4
ЮNht
31
Võ Đang
5
#b#eca000e#R Bm#219
29
Võ Đang
6
#eee1eee#bHo Vo Gi
24
Võ Đang
7
#gf00ff0#b Lo T
18
Nga My
8
#eecc005#Y#b#1B Gi#70
18
Cái Bang
9
MUyn
15
Võ Đang
10
Mende
13
Tiêu Dao
Anh em lấy điểm Hoạt Lực chia cho 500 là ra số lần chuyển sinh nhé.Còn muốn tính số điểm point thì lấy điểm Hoạt Lực nhân với 1,53 là ra tổng số điểm point
Thiên Long - Hoàn Mỹ
Thử Nghiệm Từ Mã Nguồn Tại : http://gamezone.vn