Thiên Long - Hoàn Mỹ

 

 

 Ảnh Thành Viên


 
Hỗ trợ

 

Link Laucher

Download laucher Client 2.09

 
 
Tin tức mới
 
 
 
Top Hoàn mỹ 71

#
Nhân vật
Chuyển Sinh
M.P
1
#ec0000F#gffff01 Boss #127
519
Võ Đang
2
#gf00ff0#b Minh Hiu
445
Võ Đang
3
#eab0000#b#-08Dominate#127
414
Cái Bang
4
#eEE0000#Wаng Thp Qu Ti
245
Cái Bang
5
#gf00ff0#b#-08 Nee
198
Tiêu Dao
6
#eab0000#b#-09K Hu Dit
185
Cái Bang
7
#Y#b#e990066Tiu Anh#216
159
Võ Đang
8
#-09#eee1eee#K#bYena #204
148
Võ Đang
9
#b#g0f0ff0#-09M Pht#75
122
Võ Đang
10
Thin
108
Võ Đang
Anh em lấy điểm Hoạt Lực chia cho 500 là ra số lần chuyển sinh nhé.Còn muốn tính số điểm point thì lấy điểm Hoạt Lực nhân với 1,53 là ra tổng số điểm point
Thiên Long - Hoàn Mỹ
Thử Nghiệm Từ Mã Nguồn Tại : http://gamezone.vn